In mijn werk laat ik me leiden door ethische kwesties die een persoonlijke waarde voor mij hebben.
Hetgeen wat echt van betekenis is in mijn leven, en mogelijk ook in het leven van anderen, vormt een terugkerend thema in mijn werk.
Mijn kunst nodigt je uit om voorbij oppervlakkige beoordelingen te kijken en de waarde te ontdekken die niet schuilt in gewichtigheid maar in eenvoud. Door eenvoud te omarmen ontstaat er ruimte voor diepgang, iets wat mij persoonlijk vervulling en geluk schenkt. 

Om esthetisch zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven, als ode aan de eerlijkheid, zijn mijn foto's bewust onbewerkt.