Fotografisch werk.

uit 2017 tot 2018 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Achtertuin

2018

grens, burenproblemen, erfafscheiding, conflict, egocentrisme, filosofie van de geest, altruïsme, bourgeois, bekrompenheid

Allee, mettez vite vos chandailles, springt oep oven ijzere peerd, en moakt nog nen tour du jardin !

2018

hemel, vrijheid, Vlaanderen, gezondheid, vrije tijd, België, mooi, fietsen, natuurlijk, recreatie, liefde, plezier, blijheid, geluk, genieten, zonnig, zomer              

Amor vincit omnia

2018

Liefde overwint alles, Cirsium Arvense, moed, onaanraakbaarheid, geluk, pijn, lijden, positiviteit, optimisme, misantropie, doorzettingsvermogen, volharding, bijzondere natuur, zonlicht, zomer, vrolijk, flora

Bedroom life

2018

dagelijks leven, gewoon, alledaags, huiselijk, normaal, gebruikelijk, gemeenschappelijk, huiselijkheid, thuis, leven, wonen, leefomgeving, lezen, spullen, slapen, woonomgeving, ontwaken, uitslapen

Bloemenweelde

2018

leven, levenscyclus, vanitas, imitatie, kunstmatig, sterfelijkheid

Boeren opslag

2018

vergankelijkheid, milieu, vervuiling, rommel, aftakeling, vuilnis, afval, verval, woonomgeving

Braambos

2018

Exodus 3, pijn, verlaten, afzien, doornen, Mozes, brandend braambos, Engel des Heeren, God, Yahweh, vuurvlam, natuur, warboel, chaos

De showroom

2018

gebrek aan zelfbeheersing, decadentie, achteruitgang, moreel verval, inertie, hedonisme, perversie, degeneratie, immoraliteit, louche, genotzucht, overdaad, Karl Marx, Lenin, Das Kapital, Romeinse Rijk, Maria, auto kunst, onbetrouwbaar, armoedige buurt

De volkstuin

2018

bevreemding, voedsel, aliens, gezondheid, wezens, diversiteit, palmkool, cultiveren

Eik

2018

trots, oud, uiterlijkheden, heerser, vergankelijkheid, ijdelheid, optimisme, stevigheid, duurzaamheid, verouderen, sterfelijkheid, ijdelheid, kwetsbaarheid, sterk, monsterlijk, verval, schijnvertoning, zwakte

Eik 2

2018

trots, oud, leven, vergankelijkheid, vertrouwen, lente, ijdelheid, ziekte, heerser, onderwereld, veroudering, stevigheid, duurzaamheid, schimmenrijk, vertrouwen, mortaliteit, optimisme, sterfelijkheid, stevigheid. kwetsbaarheid, vooroordelen

Fleurig en keurig

2018

relativeren, carpe diem, Horatius, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vergankelijkheid, hebzucht, uiterlijkheden, betrekkelijkheid, uiterlijk, onecht, gemakzucht, kunstmatig, memento mori, oppervlakkigheid, luiheid, kapitalisme, bedrog

Geen doornen zonder rozen

2018

grilligheid, moed, onaanraakbaarheid, betovering, geluk, pijn, lijden, positiviteit, optimisme, misantropie, volharding, magische natuur

Haar bloemstuk 2

2018

creativiteit, ouderen, dagbesteding, voldoening, vreugde, gezelligheid

Hades

2018

vooroordelen, uitschot, duister, raar, filmnoir, pauperbak, dubieus, louche, mythologie, decadentie, verval, criminaliteit, geloof in het goede

Het komt goed

2018

vertrouwen, defaitisme, strijd, beterschap op komst, eindigheid, dromen, Hesperia, recessietunnel, hoop en vertrouwen, volharding, nieuwe start, optimisme, geloof

Het konijnenhok

2018

leefmilieu, wonen, alledaags, innerlijke rijkdom, geluk, tevredenheid

Het muggen Walhalla

2018

Odin, het leven, Noordse mythologie, rijk van de doden, chaos, schoonheid, geloof in het goede.

Kantoor van een tuinman

2018

eenvoud is het kenmerk van het ware, religie, leefomgeving, tevredenheid, Simplex veri sigillum, ongekunsteldheid 

Knikkende distel

2018

uiterlijkheden, leegte, oppervlakkigheid, ruimdenkend, altruïsme, vooroordelen, begripvol, kortzichtigheid, materialisme, empathie, innerlijkheid, optimisme, volharding, luisteren naar elkaar, vanitas, praatjesmaker, eenvoud, bescheiden, liefde, genegenheid

Leven doe je in de modder hoe dan ook

2018

denk positief, leven, schoonheid, doemdenken, aanmodderen, optimisme, strijd om het bestaan, moedeloosheid

Life in balance

2018

ster van het leven, pentagram, harmonie, lucht water vuur aarde ziel, nieuw begin, geloof en hoop, magisch, goddelijke leiding, aspiratie, inspiratie, verbeeldingskracht, verwondering, dromen, volharden, creatieve schittering, occultisme, spiritisme, reach for the stars, lichtpuntje in de duisternis, hexagram, veiligheid, bescherming, onderwereld, levensboom, wortels

My brother's message

2018

vallende gordijnen, ontroostbaar, hartverscheurend, verdriet, missen, verliezen, alleen, verweesd, rouwen

Netelen

2018

strijd, verlangen, Thor, krachten, moed, sterkte, geneeskracht, provocerend, Urtica_dioica, virtuoosheid, mysterieuze_krachten, pijnlijk

Storm

2018

vooringenomenheid, bis vincit qui se vincit, Prospero, Shakespeare, happy end, romance, chaos, natuurgeweld, schaap in wolfskleren

Swamp fairy

2018

pure leven, slijk, mythische wezens, folklore, Ljòsálfar, Dökkálfar, aanmodderen, herfst, Tolkien, volksgeloof, gelijkheid, elf, sprookjes, volharding

The administration room

2018

leven, existentie, tijd vliegt, ouder worden, immaterialisme, eenvoud, ongekunsteldheid, leefomgeving, welvaart zit aan de binnenkant

The cornfield

2018

maïs moedergodin, leven, vruchtbaarheid, eeuwigheid, verrijzenis, hoop, kringloop van de natuur, oogsten, droogte, hete zomer, vruchtbaarheid, augustus, oogstmaand, groei, voorzienigheid, kracht, gezondheid, onzekerheid, overleven

The hidden place

2018

heimelijk, niemandsland, clandestien, geheimzinnig, stiekem, verscholen, geheim, obscuur, vuilnis, rejectamenta, leefomgevingen

The inscrutable life

2018

God's wegen zijn ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk, absurd, grillig, levenscyclus, weird

Eindelijk pauze

2017

thuis, afhankelijk, zelfstandig, alleen zijn, acceptatie, levensmoe, levensvreugde, gezelligheid, ouder worden

Haar bloemstuk

2017

ouderen, creativiteits therapie, daginvulling 

Het dutje

2017

leven, thuis, leefomgeving, ouder worden, leven

Lavendel

2017

alle mensen zijn gelijk geschapen, leefomgeving, welvaart, leven, burgerlijk, alledaags, gewoon, innerlijke rijkdom, geluk, tevredenheid

Seniorenwoning

2017

.

Seniorenwoning 2

2017

liefde, thuis, vertroosting, woonomgevingen, herinneringen koesteren, verleden

Vouwfiets

2017

verlaten, vergeten, afdanken, negeren, uitsluiten

Wat is dat voor modder

2017

do not go with the flow, denk positief, strijd om het bestaan, doormodderen, doemdenken, optimisme, volharding, defaitisme

Wees niet bang

2017

onzekerheid, eruditie, ouderen, vooroordelen, schijn bedriegt 

Winterbloesem

2017

dreiging, seizoenen, schizofreen