Fotografisch werk.

uit 2017 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Door de aarde omhelsd

2024

Modder is letterlijk verbonden met de aarde en symboliseert daarom dat we terugkeren naar onze wortels, onze oorsprong, of dat we in contact staan met de natuurlijke wereld om ons heen. Modder kan je ook associëren met nederigheid en eenvoud vind ik, omdat het een alledaags en aards element is. Een herinnering aan de eenvoudige dingen in het leven en het belang van bescheidenheid.  

How cute

2024

leonisch, pretentieus, ongeveinsdheid, onbevooroordeeld, verkeerde indruk, sociale omgeving, massacultuur, stereotypisch gedrag, vals sentiment, leegte, cliché, snobisme

The subtle symphony of equilibrium

2024

Divergentie, artistieke dubbelzinnigheid, dualiteit, perspectieven, sociologisch gevormde esthetica, groepsconformiteit, ethiek.

Adult toy

2023

subcultureel gedrag, pretenties van de kunst, onbevooroordeeld, sociale omgeving, massacultuur, stereotypisch gedrag, ruimdenkendheid

Donate now and give them a smile

2023

divergentie, kunstdialoog, artistieke dubbelzinnigheid, dualiteit, perspectieven, sociologisch gevormde esthetica, groepsconformiteit

Horny Teddy's date

2023

Vooringenomenheid, goedkope sentiment opwekkerij, oppervlakkigheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, ongecompliceerd, elitarisme, innerlijke rijkdom, onechtheid, ordinair, snobisme, open van geest, onpartijdigheid, onbevangenheid, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, burgerlijk, esthetiek, eenvoud, kneuterigheid

Lovely for years to come

2023

Gevangen in gezamenlijk kopieergedrag, creativiteit, nadenken, oorspronkelijkheid, conformisme, uiterlijkheden, eenvoud, tevredenheid, innerlijke rijkdom, leefomgevingen Kopieergedrag kan ook een schaduwzijde hebben, waarbij we onszelf verliezen in een zee van uniformiteit, waarin onze individualiteit vervaagt. In onze zoektocht naar authentieke expressie is het essentieel dat we het evenwicht bewaren tussen navolging en originaliteit. We moeten de moed vinden om onze eigen unieke pas te dansen, onze eigen stem te laten klinken te midden van het koor. Het is in het vinden van onze eigen melodie dat we een harmonie creëren die de wereld verrijkt met nieuwe kleuren en vormen.  

Mother's meadow

2023

de hartstochtelijke levenskracht van de symfonie, grilligheid van het leven, ondoorgrondelijkheid, ontworteling, verlies van een geliefde, verlichting, universum, spirituele bevrijding, oerkracht

The garden gnome

2023

Verlangen naar de hemelse gelukzaligheid, plastic, klatergoud, oprechtheid, onbevooroordeeld, goedkope sentimentaliteit, pretentieus, ethiek, cherubijn, introspectie, innerlijke rijkdom

Thoughts of beauty

2023

stilte, eerlijkheid, schoonheid, praalzucht, teder, pretentieloos, temptation of the first impression 

When the fortunes right

2023

divergent denken, dualiteit, perspectieven, sociologisch gevormde voorkeuren, groepsconformiteit, verbreding van je horizon

Blue sky

2022

epicurisme, ataraxia filosofie, vreugde en geluk, oppervlakkige schijn, naar de positieve kant kijken van dingen, vooroordelen, het uiterlijk kan misleidend zijn Wat is het epicurisme? Het pogen een optimale gelukstoestand te bekomen over een zo lang mogelijke tijd door zoveel mogelijk te genieten van het leven, zonder overdaad te doen. Het einddoel is onverstoordheid of 'ataraxia'.

De camping

2022

marginalisering, segregatie, sociale ongelijkheid, ruimdenkend, hooghartig, vooroordeel, arbeidersbeweging, levenswijze, elitisme, sociale klasse, minachting, snobisme, levensvreugde, dankbaarheid, echt geluk, tevredenheid, bescheidenheid, levensstijl, compassie, geestelijke welvaart Mensen die wonen in een industrierijke stedelijke omgeving kamperen verhoudingsgewijs vaker op campings met vaste staplaatsen voor caravans of stacaravans. De caravans zijn veelal afgedekt met daken over de caravan om deze te beschermen. En uitgebreid tot één lang geheel bestaande uit met aan elkaar gekoppelde zelfgemaakte huisjes, schuurtjes en veranda's. Buiten zijn er gedecoreerde terrasjes en tuintjes. Dit geeft een mogelijkheid om een buitenhuisje te hebben voor deze mensen die vaak in appartementen wonen.  

Hourglass of time

2022

schijn bedriegt, ijdelheid en leegte, ongegronde angst, pareidolia, zelfreflectie, oprechtheid, vertrouwen, grilligheid, openheid van geest, vooroordelen, positieve kant, balans van de natuur, kleurrijk leven

Still life with ceramic lap dog

2022

pronkstilleven, dagelijks leven, hoge en lage cultuur, preoccupatie, geluk, pretentieloos, stereotype, open van geest, sociale omgeving, groepsdenken, conformisme, sentimentaliteit

The silent valley

2022

Vallée de la Tarenrtaise Frankrijk, Vruchtbaarheid, leven, overvloed, beslissingen, vrede, beschaving, levensbalans, hoop en voorspoed, bloeiend, nieuwe uitdagingen, positief, negatief, ongebreideld, doorzettingsvermogen, strijd, dood, vooroordelen, optimisme, woekering  

Downpour of shooting stars

2021

ongegronde zorgen, existentiële hoop, ongeveinsd, onbevangen, chaotische gevoelens, optimisme, eerlijkheid, vooroordelen, grilligheid, optimisme, bizar, schijn bedriegt

Marigolds

2021

onbevangen, ijdelheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, ongecompliceerd, elitarisme, leefomgevingen, innerlijke rijkdom, onechtheid, snobisme, onbevangenheid, kitsch, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, esthetiek, ethiek, eenvoud, volks

Riches beyond your wildest dreams

2021

vooringenomenheid, Boeddhisme, ijdelheid, oppervlakkigheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, kunstmisleiding, ongecompliceerd, elitarisme, leefomgevingen, innerlijke rijkdom, onechtheid, ordinair,snobisme, onbevangenheid, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, burgerlijk,  lelijkheid, esthetiek, ethiek, eenvoud, volks

Still life with large vase, horse statue and flowers

2021

snobisme, insulariteit, pretentieloos, kunstmisleiding, kuddegedrag, oppervlakkigheid, leefomgevingen, onechtheid, kwetsbaarheid, ordinair, huiselijk, onbevangenheid, kitsch, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, smaak, esthetiek, ethiek, ​​stereotypisch, dagdagelijks leven, eenvoud, volks

The rise of horny Teddy

2021

stemmingmakerij, goedkoop opwekken van sentiment, meningloos, oppervlakkigheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, onbevangen ongecompliceerd, elitarisme, leefomgevingen, innerlijke rijkdom, onechtheid, ordinair, snobisme, open van geest, onbevangenheid, verwaandheid, sociologie, esthetiek, ethiek, eenvoud

The showroom II

2021

selectieve waarneming, vrolijkheid, ellende, misantropie, wantrouwen, cynisme, vertrouwen, optimisme, onbevooroordeeld, misleidend beeld doemdenken

The toilet lady

2021

pretentieloos, kunstmisleiding, kuddegedrag, oppervlakkigheid, leefomgevingen, echtheid, kwetsbaar, ordinair, huiselijk, open minded, iedereen is gelijk, onbevangen, verwaandheid, snobisme, sociologie, burgerlijk, esthetiek, ethiek, ​​stereotypisch, dagdagelijks leven, eenvoud, volks

Yellow brick road

2021

ploeteren, onnodige angsten, misleidende uiterlijkheden, twijfels, obstakels, volharding, defaitisme, strijd, optimisme, corona, hoop, overwinnen

Clique

2020

existentiële crisis, elitarisme, smaak, esthetiek, ruimdenkendheid, sociologie, eenvoud, snobisme, bekrompenheid, stereotypisch, minachting, sociale omgeving, lelijk, ordinair, confrontatie, kitsch, commedia dell'arte, wereldwijsheid

Morning of sweet dreams

2020

authenticiteit, onbevooroordeeld, paralell universum, wees jezelf, het belangrijkste in het leven, bestaan, dwaalspoor, verwarring, open-mindedness

Spare time

2020

leefomgevingen, kwetsbaarheid, alledaags, huiselijkheid, burgerlijk, open-mindedness, eenvoud, essentie van het leven, pretentieus, bescheidenheid, smaak, volks

Still life with sitting doll

2020

leefomgevingen, kwetsbaarheid, onbevooroordeeldheid, huiselijk, burgerlijk, open-mindedness, eenvoud, pretentieus, smaak, volks, kunstwaan, onnozelheid, ethiek, esthetiek, sociologie, zoet, misleiding

The road

2020

van de gebaande paden afwijken, kies je eigen weg, misleidende uiterlijkheden, twijfels, angsten, persoonlijke groei, obstakels, volharding, defaitisme, strijd, optimisme

The world around us

2020

de wereld zien door de ogen van anderen, verwachtingen, begrip, imperfectie, zelfacceptatie, oprechtheid, teleurstelling, dagelijks leven, lieve mensen, goedheid, relaties, luisteren, begrip, tolerantie, eenzaamheid, communicatie, consciëntieus

Unfounded

2020

ongegronde angst, ontmoedigend gedrag, existentiële hoop, schijn bedriegt, levenslust, levenskracht, vertrouwen, leven, optimisme

Unprejudiced

2020

wereldwijsheid, elitarisme, smaak, esthetiek, ruimdenkendheid, kliek, eenvoud, snobisme, bekrompenheid, stereotype, minachting, sociale omgeving, lelijk, ordinair, confrontatie

Do you have an ironing room?

2019

leefomgevingen, materiële verlangens , onpretentieus , eenvoud, dagelijks leven, boeddhisme, ethiek, tevredenheid, matigheid, geluk

El Dorado

2019

bescheidenheid, mythe, hebzucht, tevredenheid, megalomanie, egoïsme, altruïsme, eenvoud, gelukkig zijn

Happy days

2019

leven, bestaan, volharden, onbevooroordeeld, beheers je slechte emoties, moedeloosheid, wees jezelf, optimisme, hoop, vertrouwen, bevooroordeeld, pessimistisch, zie de zon schijnen, lot, bestemming, Nederlands landschap, worsteling

Het paradijs

2019

welvarendheid, geluk, tevredenheid, Eden, onvrede, bewust zijn, optimisme, ogenschijnlijk, vooroordelen, mensenleven, herinneringen, liefde, verlangen, gemis, gevoelens, idealisme

How you see me?

2019

integriteit, liefdevol, ware schoonheid, vrije geest, overwinnen, vooringenomenheid, uiterlijkheden, vertrouwenloosheid, diversiteit, vruchtbaar, overvloed, non-conformisme, stereotypen
 

Living room

2019

welvaart zit in onszelf, pretentieloos, oppervlakkigheid, overconsumptie, existentie, materialisme, eenvoud, ongekunsteldheid, leefomgevingen, dagelijks leven, tevredenheid, thuis, Boeddhisme

Nothing is equal

2019

opkomst en ondergang, strijd, wees jezelf, genade, diversiteit, medeleven, kudde gedrag, Guardian angel, faun, Romeinse mythologie, grilligheid, predestinatie, mysterie

Playground

2019

kindertijd, opgroeien, beschaving, niemandsland, verscholen, intelligentie, denken, onnadenkendheid, sociaal, hersenloos, vernietigingsdrang, milieuvervuiling, leefomgeving

Raspoetitsa

2019

overwinnen, levensvreugde, zelfportret, kwetsbaarheid, zwoegen, strijd om het bestaan, innerlijk, angst, laat je niet ontmoedigen, optimisme, trauma, levensweg, defaitisme, idealisme

Rough, tangle and prickly

2019

braam, onnodige angst, verkeerd beoordelen, afzien, vooroordelen, stekels, strijd, pretentieus, overwinnen, existentie, bewustzijn, oppervlakkigheid, onbevangenheid,  ruimdenkendheid, optimisme, groepsgedrag

The bright side

2019

onvoorspelbaarheid van het leven, vallen en opstaan, houd moed, idealisme, vertrouwen, zelfrespect, innerlijke kracht, optimisme, doemdenken, eerlijkheid

The hallway near the toilet

2019

existentie, materialisme, overdaad, ongekunsteldheid, leefomgevingen, ware rijkdom, dagelijks leven, tevredenheid, overconsumptie, eenvoud

Achtertuin

2018

grens, burenproblemen, erfafscheiding, conflict, egocentrisme, filosofie van de geest, altruïsme, bourgeois, bekrompenheid

Allee, mettez vite vos chandailles, springt oep oven ijzere peerd, en moakt nog nen tour du jardin !

2018

hemel, vrijheid, Vlaanderen, gezondheid, vrije tijd, België, mooi, fietsen, natuurlijk, recreatie, liefde, plezier, blijheid, geluk, genieten, zonnig, zomer              

Amor vincit omnia

2018

liefde overwint alles, Cirsium Arvense, moed, onaanraakbaarheid, geluk, pijn, lijden, positiviteit, optimisme, misantropie, doorzettingsvermogen, volharding, bijzondere natuur, zonlicht, zomer, vrolijk, flora

Bedroom life

2018

dagelijks leven, gewoon, alledaags, eenvoud, huiselijkheid, leven, leefomgevingen, slapen, ontwaken, uitslapen

Bloemenweelde

2018

leven, sterfelijkheid, vanitas, imitatie, kunstmatig, sterfelijkheid, gemak

Braambos

2018

Exodus 3, onnodige angst, verlaten, afzien, overwinnen, doornen, Mozes, brandend braambos, Engel des Heeren, God, Yahweh, vuurvlam, optimisme, ontmoedigen 

De showroom

2018

gebrek aan zelfbeheersing, decadentie, achteruitgang, moreel verval, inertie, hedonisme, perversie, degeneratie, immoraliteit, louche, genotzucht, overdaad, Karl Marx, Lenin, Das Kapital, Romeinse Rijk, Maria, auto kunst, onbetrouwbaar, pauperisme

De volkstuin

2018

kleinschalige landbouw, voedsel, buitengewoon, kapitalisme, gezondheid, diversiteit, creatief denken

Eik

2018

trots, oud, uiterlijkheden, heerser, vergankelijkheid, ijdelheid, optimisme, stevigheid, duurzaamheid, verouderen, sterfelijkheid, ijdelheid, kwetsbaarheid, sterk, monsterlijk, verval, schijnvertoning, zwakte

Eik II

2018

trots, oud, leven, vergankelijkheid, vertrouwen, lente, ijdelheid, ziekte, machthebber, onderwereld, veroudering, stevigheid, duurzaamheid, schimmenrijk, vertrouwen, mortaliteit, optimisme, sterfelijkheid, stevigheid, kwetsbaarheid, vooroordelen

Fietsenhok

2018

eenvoud, geluk, bescheidenheid, soberheid, alledaags, woonomgevingen, geestelijke ontwikkeling

Fleurig en keurig

2018

relativeren, carpe diem, Horatius, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vergankelijkheid, hebzucht, uiterlijkheden, betrekkelijkheid, onecht, gemakzucht, kunstmatig, memento mori, oppervlakkigheid, kapitalisme, bedrog

Geen doornen zonder rozen

2018

grilligheid, moed, onaanraakbaarheid, betovering, geluk, pijn, lijden, positiviteit, optimisme, misantropie, volharding, magische natuur

Haar bloemstuk II

2018

creativiteit, ouderen, dagbesteding, voldoening, vreugde, gezelligheid

Hades

2018

vooroordelen, duister, filmnoir, pauper, dubieus, louche, mythologie, decadentie, verval, vooringenomenheid, criminaliteit, geloof in het goede

Het komt goed

2018

vertrouwen, defaitisme, strijd, beterschap op komst, eindigheid, dromen, Hesperia, recessietunnel, hoop en vertrouwen, volharding, nieuwe start, optimisme, geloof

Het konijnenhok

2018

leefomgeving, wonen, alledaags, innerlijke rijkdom, geluk, tevredenheid

Het muggen Walhalla

2018

Odin, het leven, Noordse mythologie, rijk van de doden, chaos, schoonheid, geloof in het goede, vooroordelen

Kantoor van een tuinman

2018

eenvoud, religie, leefomgevingen, tevredenheid, ongekunsteldheid, overdaad, innerlijke rijkdom 

Knikkende distel

2018

uiterlijkheden, leegte, oppervlakkigheid, ruimdenkend, altruïsme, vooroordelen, begripvol, kortzichtigheid, materialisme, empathie, innerlijkheid, optimisme, volharding, luisteren naar elkaar, vanitas, praatjesmaker, eenvoud, bescheiden, liefde, genegenheid

Leven doe je in de modder hoe dan ook

2018

denk positief, existentie, schoonheid, doemdenken, aanmodderen, optimisme, strijd om het bestaan, moedeloosheid

Life in balance

2018

ster van het leven, pentagram, harmonie, lucht water vuur aarde ziel, nieuw begin, geloof en hoop, magisch, goddelijke leiding, aspiratie, inspiratie, verbeeldingskracht, verwondering, dromen, volharden, creatieve schittering, occultisme, spiritisme, reach for the stars, lichtpuntje in de duisternis, hexagram, veiligheid, bescherming, onderwereld, levensboom, wortels

My brother's message

2018

vallende gordijnen, ontroostbaar, hartverscheurend, verdriet, missen, verliezen, alleen, verweesd, rouwen

Netelen

2018

strijd, verlangen, Thor, krachten, moed, sterkte, geneeskracht, provocerend, Urtica dioica, virtuoosheid, mysterieuze krachten, pijn

Storm

2018

vooringenomenheid, bis vincit qui se vincit, Prospero, Shakespeare, happy end, romance, chaos, denk positief, vallen en opstaan, schaap in wolfskleren

Swamp fairy

2018

pure leven, slijk, mythische wezens, folklore, Ljòsálfar, Dökkálfar, aanmodderen, herfst, Tolkien, volksgeloof, gelijkheid, elf, sprookjes, volharding

That makes me happy

2018

onverbiddelijk, onbarmhartig, mededogen, haat nooit, wet van vergelding, oog om oog, geweldloosheid, vergevingsgezindheid, de andere wang toekeren, oorlog en vrede, sober, altruïsme, geweld, optimisme, tevredenheid, bescheidenheid, de zon schijnt altijd

The administration room

2018

leven, existentie, tijd vliegt, ouder worden, materialisme, eenvoud, ongekunsteldheid, leefomgeving, welvaart zit aan de binnenkant

The beautiful day

2018

optimisme, geluk, blijheid, vooroordelen, melancholie, fatalisme, profeet van verdoemenis, volharding, verlies de moed niet, existentialisme, groepsgedrag, subcultureel, clichématig, post-traumatische stress-stoornis, fobie

The cornfield

2018

maïs moedergodin, leven, vruchtbaarheid, eeuwigheid, verrijzenis, hoop, kringloop van de natuur, oogsten, droogte, hete zomer, vruchtbaarheid, augustus, oogstmaand, groei, voorzienigheid, kracht, gezondheid, onzekerheid, overleven

The hidden place

2018

heimelijk, niemandsland, clandestien, geheimzinnig, stiekem, verscholen, geheim, obscuur, vuilnis, rejectamenta, leefomgevingen

The home pantry

2018

woonomgevingen, het leven van alledag, eenvoud, gematigdheid, overdaad, wees een rebel, uit balans, rijkdom, overconsumptie, hongersnood, honger

The inscrutable life

2018

God's wegen zijn ondoorgrondelijk, existentiële angst, onbegrijpelijk, absurde wereld, grilligheid, levenscyclus

Haar bloemstuk

2017

ouderen, creativiteits therapie, daginvulling 

Het dutje

2017

thuis, leefomgeving, ouder worden, existentie

Lavendel

2017

alle mensen zijn gelijk geschapen, leefomgeving, welvaart, leven, burgerlijk, alledaags, gewoon, innerlijke rijkdom, geluk, tevredenheid

Seniorenwoning

2017

liefde, thuis, vertroosting, woonomgevingen, herinneringen koesteren, verleden

Wat is dat voor modder

2017

do not go with the flow, denk positief, strijd om het bestaan, doormodderen, doemdenken, optimisme, volharding, defaitisme

Wees niet bang

2017

onzekerheid, eruditie, ouderen, vooroordelen, schijn bedriegt