In het fotografisch werk laat ik mij inspireren door wat ik in mijn leven wezenlijk vind, ik omarmd heb en wat mij tevreden en gelukkig maakt. En door wat mij boeit in de zwakke en de sterke kant van mijzelf en anderen. Een uiting van wat mij op ethisch gebied bezig houdt en om vorm te geven aan mijn diepere gedachten.

Om esthetisch zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven zijn mijn foto's onbewerkt.